گزارش تصویری بازدید مدیر پروژه بانک تجارت از شرکت گام الکترونیک.

IMG_0138به گزارش روابط عمومی شرکت گام الکترونیک سرکار خانم لهراسبی مدیریت محترم پروژه متمرکز سازی اتوماسیون اداری بانک تجارت طی بازدید از واحدهای مختلف با محصولاتی چون قرآن نگار، سامانه آموزش مجازی و نگارش جدید نرم افزار اتوماسیون اداری الماس گام  همچنین زیر سیستم هایی چون مدیریت آرشیو اسناد، گردش کار بیشتر آشنا شدند.


IMG_0133
IMG_0141 IMG_0123 IMG_0103 IMG_0085