گزارش خبری و تصویری انتخابات کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار سازمان

gam1

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این جلسه عصر روز یکشنبه دوم آبان ماه جاری و با حضور ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، شاهین طبری، عضو هیات مدیره و مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان، شهاب جوانمردی عضو هیات مدیره سازمان، اصغر رضانژاد دبیرسازمان، حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و بیش از ۳۰ تن از مدیران و دست اندرکاران شرکت های بازی ساز در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بحث و تبادل نظر میان فعالان حوزه بازی های رایانه ای با مدیران سازمان و همچنین طرح مسائل و دغدغه های این صنعت ، مسئول کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار طی برگزاری یک انتخابات با حضور فعالان بازی ساز و براساس بیشترین آراء کسب شده ازسوی آنها انتخاب شد.

gam2

لزوم اتحاد صنفی بازی سازان زیر سقف سازمان
در ابتدای این مراسم، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن معرفی سازمان و تشریح اقدامات و فعالیت های این تشکل مردم نهاد، بر لزوم حضور پویا و همه جانبه فعالان حوزه بازی سازی همچون سایر فعالان فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
ناصرعلی سعادت با اشاره به اهمیت اتحاد و انسجام صنفی درمیان فعالان حوزه تولید بازی های رایانه ای زیر سقف واحد خانه صنف ادامه داد: درهای سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان خانه صنف، برای فعالیت و حضور صنفی تمامی بازی سازان همواره باز بوده است؛ به ویژه در این دوره هیات مدیره که برناپروری و توجه به فعالان جوان این عرصه در برنامه کاری سازمان قرارداشته است .

gam3

او در این خصوص تاکید کرد: سازمان همواره از حضور و فعالیت بازی سازان استقبال کرده و با آغوش باز و از طریق ارتباطات رسمی خود با نهادهای ذی ربط حاکمیتی ،مشکلات کسب و کار و منافع آنها را در قالب کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار پیگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان نام صنفی رایانه ای با اشاره به لزوم عضویت تمام فعالان حوزه بازی های رایانه ای در این تشکل گفت: عضویت فعالان حوزه گیم در سازمان نه تنها عمل و احترام به الزام قانونی مجلس و مصوبه هیات وزیران است بلکه باعث می شود مشکلات و دغدغه های کسب و کار این فعالان همچون سایر فعالان فناوری اطلاعات از کانال رسمی و موجه سازمان نظام صنفی رایانه ای پیگیری و حل شود.
سعادت با اشاره به اینکه نهادهای دولتی پاسخ درخواست های پراکنده تشکل های موازی صنفی را نخواهند داد، گفت: قطعا دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز با نگاه واحد و قانونی خود به جایگاه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای، پاسخ درخواست های موازی انجمن ها و تشکل های موازی این صنف را نخواهند داد و روشن است این موضوع به نفع منافع آحاد صنف نیست.

gam4

نگاه مثبت سازمان به بازی سازان
در بخش دوم این جلسه شاهین طبری، عضو هیات مدیره و مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به تشریح فعالیت های این کمیسیون پرداخت و کارگروه بازی های رایانه ای به عنوان یکی از فعالان و موثرترین کارگروه های کمیسیون نرم افزار معرفی کرد.
طبری با اشاره به شکل گیری کارگروه بازی های رایانه ای و تاکید بر لزوم ترویج رفتار صنفی گفت: براساس روال آئین نامه اجرایی دبیرخانه سازمان، انتخاب مسئول کارگروه کمیسیون های سازمان از اختیارات مسئول کمسیون مربوطه است اما این بار کمیسیون نرم افزار قصد دارد با برگزاری یک انتخابات و براساس آراء فعالان حوزه بازی های رایانه ای مسئول کارگروه بازی های رایانه ای را انتخاب کند.
مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر فعالیت های مستمر و رو به جلوی کارگروه بازی های رایانه ای طی دوسال گذشته گفت: خوشبختانه کارگروه بازی های رایانه ای طی مدت اخیر موفق شد ارتباطات گسترده و تنگاتنگی را با نهادهای تصمیم ساز و مرتبط با این حوزه برقرار کند و منافع فعالان بازی ساز را از طرق مختلف به خوبی دنبال کند.

gam5

در بخش سوم این مراسم، شهاب جوانمردی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، به تشریح اهمیت بررسی موضوع تولید بازی های رایانه ای در کشور پرداخت و ضمن تاکید بر لزوم حضور همه جانبه بازی سازان جوان در سازمان گفت: بدون شک مهم ترین رسالت و هدف سازمان نظام صنفی رایانه ای ارتقاء و بهبود شرایط کسب و کار برای تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از این منظر فعالیت و انسجام حضور بازی سازان در سازمان به عنوان خانه بزرگ جامعه انفورماتیک کشور ضروری به نظر می رسد.
جوانمردی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای حضور فعالان حوزه بازی سازی در سازمان وجود ندارد، ادامه داد: خوشبختانه با نگاه مثبت رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نسبت به فعالان جوان حوزه فاوا، شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای نیز می توانند با حضور در سازمان علاوه بر پیگیری مسائل و دغدغه های خود، شرایط را برای رشد این صنعت نوپا در کشور فراهم کنند.

gam6

ضرورت تقویت صنف بازی سازان
در این جلسه حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای به تشریح فعالیت های این بنیاد و ساختار ارتباط با تولیدکنندگان گیم در کشور پرداخت .
مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای خطاب به بازی سازان حاضر در جلسه گفت: لازمه قدرتمندشدن این صنف، همگرایی فعالان این حوزه است و بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان حامی بازی سازان همچنان آماده همراهی و تسهیل فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان از طریق تعامل با کارگروه بازی های رایانه ای سازمان نظام صنفی رایانه ای است.
در ادامه این جلسه، مدیران شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای نظرات و دغدغه های صنفی خود را با رئیس و مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مطرح کردند.
در نهایت با معرفی سه نامزد برای انتخاب مسئول کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار میان بازی سازان رای گیری به عمل آمد و فرزام ملک آرا موفق شد با کسب بیشترین رای کسب شده به عنوان مسئول کارگروه بازی های رایانه ای برگزیده شود.

gam7 gam8 gam10

منبع : نظام صنفی رایانه ای کشور