گزارش نشست آشنایی با پروتکل ECE بخش درخواست/پاسخ

ECE 4به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، این نشست با حضور عطا ملکی‌تبار رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری، حسین ملایجردی مدیرکل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اکثر قریب به اتفاق فعالان و تولیدکنندگان نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری برگزار شد.

این نشست پیرو امضای تفاهم نامه‌ای میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری جهت تهیه پروتکل ECE بخش درخواست/پاسخ به منظور یکپارچه سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه تلاش بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پشتوانه‌ای است که منجر به موفقیت و عملکرد مثبت دولت خواهد شد، افزود: بخش خصوصی باید از نظر فناوری از دولت جلوتر باشد؛ تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مطالبه‌گر بخش خصوصی شود. این همکاری شکل گرفته در دو جنبه قابل توجه است. توسعه تعداد دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند از طریق اتوماسیون اداری با یکدیگر مرتبط باشند و پیاده سازی اتوماسیون اداری مدرن و مترقی که مورد تایید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز هست.

ملکی تبار با اشاره به اینکه مشکل فعلی ناهمخوانی زبان نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری است که مانع برقراری ارتباط دستگاه‌های دولتی با یکدیگر شده است، گفت: از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستیم با اتکا به نیروهای کارشناسی خود یک پروتکل یکپارچه و منسجم که مورد تایید همگان باشد تهیه کند که نتیجه آن نیز پروتکل ECE بخش درخواست/پاسخ است.
رئیس سازمان نصر کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم فرصتی است که بخش خصوصی می‌تواند وعده همیشگی دولت‌ها برای واگذاری امور به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند، گفت: همزمان با طرح مسئله توسط مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری کارگروهی در کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تشکیل شد و با صرف ساعت ها و جمع آوری نظرات کارشناسی، پروتکل ECE بخش درخواست/پاسخ نهایی شد و طی تفاهم نامه‌ای که به امضای طرفین رسید شرکت‌های فعال در این حوزه موظف شدند، بندهای آن را در نرم افزارهای اتوماسیون اداری خود پیاده‌سازی کنند.
سعادت با تاکید بر اینکه این نشست با هدف ایجاد فرصت برابر برای تولیدکنندگان نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری در سراسر کشور برگزار شده است، گفت: پروتکل ECE بخش درخواست/پاسخ به صورت سراسری در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده‌سازی خواهد شد، بنابراین شرکت‌های فعال در این حوزه ضمن بررسی مفاد این پروتکل باید بندهای آن را به منظور هم زبانی تمامی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری پیاده‌سازی کنند.
ملکی‌تبار نیز با اشاره به اینکه هدف ما برقراری امکان تبادل اسناد به صورت مولتی مدیا بین دستگاه های اجرایی است، گفت: امکان تبادل اسناد مولتی مدیا، تبادل امضای دیجیتال و امکان یکپارچه سازی این ابزارهای متنوع در نرم افزارهای اتوماسیون اداری است. هدف ما به حداقل رساندن مصرف کاغذ در ادارات دولتی است.