یکپارچه سازی سیستم‎ها‌‎ی سازمانی

در اوایل دهه ۱۹۹۰ مهندسین و کارشناسان شبکه توانستند راه‌حلی به نام برنامه‌ریزی یکپارچه سازمانی (ERP) ایجاد نمایند ‌‎که در آن سیستم‌های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت‌های رایانه‌ای طراحی شده‌ تا فرآیند‌ها و فعالیت‌های سازمان را در حوزه‌های گوناگون مانند مالی، منابع انسانی، زنجیره تامین و… یکپارچه نمایند و توانایی تصمیم‎گیری و تصمیم‌سازی درون سازمانی را افزایش دهند.

  • اهمیت یکپارچه سازی سازمانی

در گذشته برای هر یک از فرآیندها یا وظیفه‎ها‌‎، سیستم‎ها‌‎ی جداگانه‌ معروف به سیستم‎های جزیره‎ای در محدوده آن فرآیند و وظیفه تهیه می‌‎شد که در زمان خود مزایای زیادی را به همراه داشت اما برخی مشکلاتی از جمله ناتوانی در اتصال سیستم‎ها به یکدیگر موجب شد تا مهندسین شبکه به دنبال راه دیگری باشند چرا که طراحی سیستم‎ها‌‎ در مورد بخشی از سازمان بود که اهداف کلی سازمان را به نحو مطلوب برآورده نمی‎کرد. به عنوان مثال یک سازمان بزرگ را که شامل چندین بخش همچون بخش مکانیک، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و … است نیازمند سیستم‎های‌‎ منفک و مجزا می‌‎باشد که برای هر یک از این سیستم‎ها‌‎ نیز باید هزینه‎ها‌‎ی زیادی صرف شود، از این رو مهندسی در پی چاره از سیستم یکپارچه‎سازی سازمانی استفاده نمودند. این کار علاوه بر هماهنگی میان بخش‎ها‌‎ی مختلف سازمان، از هزینه‎ها‌‎ی اضافی نیز جلوگیری می‏کرد.

13241801-businessman-writing-enterprise-resource-planning-erp-system-concept-for-supply-material-management-b

در این روش یک سیستم متشکل از تعدادی زیر سیستم مستقل، ولی مرتبط با هم طراحی شده است و هدف از آن به اشتراک گذاشتن کارآمد و یکپارچه داده‎ها‌‎، نرم افزارها و فرایندهای سازمانی در درون یک بستر سازمانی می‌‎باشد. در سیستم یکپارچه‎سازی سازمانی، ارتباط بین اطلاعات نرم افزارها و سیستم‎ها‌‎ی متنوع سازمانی نوعی محیط جدید مجازی را ایجاد می‌‎کند که شامل «بستر» و «معماری» مورد نیاز برای تعامل‎پذیری سامانه‎ای سازمانی است.

  • رهیافتهای یکپارچگی
  • Data Integration

یکی از ساده‎ترین راه‎ها‌‎ی یکپارچگی سازمانی Data Integration است که در آن منابع اطلاعاتی بین نرم افزارهای مختلف مبادله می‌‎شود تا جامعیت و صحت اطلاعات نرم افزارهای مختلف با یکدیگر امکانپذیر شود. برخی مکانیزم‎ها‌‎ی این رهیافت به صورت زیر می‌‎باشد:

  • زمانی که نرم افزار، داده‎ها‌‎ی اطلاعاتی بانک مربوط به خود را تغییر دهد
  • زمانی که به طور اتوماتیک داده‎ها‌‎ی دیگر بانک‎ها‌‎ی مربوط نیز به روزرسانی گردند
  • زمانی که ایجاد بانک‎ها‌‎ی اطلاعاتی توزیع شده با تعیین سطوح دسترسی برای نرم افزار صورت گیرد.
  • Point-to-Point Application Connections

 services

در این رهیافت نرم افزارهایی که قرار است با یکدیگر پیوند برقرار کنند، بر طبق استانداردها و پروتکل‎ها‌‎ی مورد توافق دو طرف کانالی ایجاد می‌‎کنند. به گونه‎ای که نرم افزار متقاضی یک درخواست اطلاعات را در قالب فرمت نرم افزار گیرنده تبدیل و ارسال می‌‎نماید. این رهیافت زمانی قابل استفاده است که تعداد نرم افزارها محدود باشد اما با زیاد شدن نرم افزارها و تنوع فناوری‎ها‌‎ میزان اتصالات و تعاملات افزایش پیدا می‌‎کند که توسعه و مدیریت آن پیچیده می‌‎شود.

  • Portals

وظیفه پرتال‎ها‌‎ ارائه خدمات وابسته به منابع مختلف از طریق یک واسط استاندارد و یکپارچه می‌‎باشد. یکپارچگی و ارتباط سیستم‎ها‌‎ی سازمانی از طریق پرتال‎ها‌‎ ایجاد نمی‎شود بلکه پرتالها ارائه سرویس‎ها‌‎ی سیستم‎ها‌‎ی متنوع به کاربران را یکپارچه می‌‎کنند. بنابراین باید آنها را در ردیف رهیافت‎های یکپارچه‏ساز میان ارائه سرویس به ذینفعان به شمار آورد.

  • (Integration broker (EAI

در این رهیافت به واسطه تبدیل فرمت پیامها، یکپارچه‏ سازی نرم افزاهای تنوع سازمانی صورت می‌‎گیرد. این رهیافت حاوی تکنولوژی و تکنیک‎ها‌‎ی مختلفی برای یکپارچه نمودن نرم افزارهای متنوع سازمانی می‌‎باشد که در آن انواعی از پیام‎ها‌‎ی بین نرم افزاری بین پایگاه‎ها‌‎ی داده، فراخوانی مولفه‎ها‌‎ و سرویس‎ها‌‎ی سطح پائین استفاده می‌‎شود.

نرم افزار موجود در این رهیافت پیام‎های خود را با فرمت و استاندارد خود ارسال ‌‎می‌‎کند. میان افزار استفاده شده در این رهیافت مسئولیت تشخیص فرمت، نوع پیام دریافتی و مقصد آن را بر عهده دارد تا پیام را به فرمت تکنولوژی مقصد تبدیل نموده و ارسال کند.

  • SOA wit ESB

در رهیافت ‌‎SOA wit ESB به جای تلاش برای پیوند سیستم‎ها‌‎ی ناهماهنگ، اصل را بر ساخت سیستم‎ها‌‎ و مولفه‎ها‌‎ی خودش تعریف می‎کند و آن را مستقل از فناوری قرار داده که در بستر گذرگاه، سرویس سازمان توسط سیستم‎ها‌‎ فراخوانی می‌‎گردند. در معماری سرویس‏گرا توسعه و طراحی سیستم‎ها‌‎ی سازمانی یکپارچه عمل می‌‎کنند و دیگر نیازی به ابداع متد و روشی برای ارتباط میان آنها نیست. این رهیافت می‌‎تواند یکپارچگی را در سطوح مختلف داده، فرایند و سرویس پشتیبانی نماید.