امنیت سخت افزاری

4

فروش انواع ماژول های امن سخت افزاری و مدیاهای رمزنگاری توانسته است کمک شایانی در پیشبرد علمی و عملی مباحث رمزنگاری, امضای دیجیتال و گواهینامه های دیجیتالی در راستای دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک کرده باشد.