آموزش ببینید : دوره مجازی مدیریت ابزار و فناوری اطلاعات

هدف از این دوره آموزشی بهبود محیط کسب و کار دولت با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای دانش بنیان کردن نظام اداری کشور می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش مجازی شرکت گام الکترونیک درارتباط باشید

تلفن : ۴۲۸۳۵ داخلی ۶۰۰