سال نو مبارک!

sabzeh

شرکت گام الکترونیک فرارسیدن سال ۱۳۹۳ و نوروز باستانی را به همه هم میهنان و به ویژه همکاران گرامی تبریک و تهنیت گفته و برای همگان آرزوی سالی خوب و خوش همراه با کامیابی، تندرستی و شادی دارد