طراحی و تولید نرم افزار سفارشی

یکی از شاخه های فعالیت شرکت گام الکترونیک، تولید محصولات نرم افزاری مبتنی بر خواست و نیاز مشتریان است و همواره در این مسیر سعی داشته با شناخت هر چه بیشتر نیاز مشتری، بتواند محصول کاملی را تولید و عرضه کند.8