مشاوره محصولات اوراکل

 

اوراکل به عنوان یکی از بزرگترین محصولات مدیریت پایگاه داده در ایران جایگاه ویژه ای دارد و به همین دلیل از استقبال زیادی از سوی شرکت های دولتی و غیر دولتی برخوردار است15