خدمات مشاوره ای

  • مشاوره در همسوسازی سازمان شما با اهداف دولت الکترونیک
  • مشاوره و همکاری در اجرای پروژه‎های نرم‎افزاری
  • مشاوره در امور یکپارچه‎سازی سیستم‎های سازمانی
  • همفکری در اتخاذ بهترین استراتژی امنیتی سازمان
  • مشاوره و همکاری در استفاده از محصولات اوراکل
  • مشاوره و همکاری در پیاده سازی راه‌حل های مایکروسافت