نشر رایانه ای

توجه به فرهنگ و مقوله ابزارهای فرهنگی و گسترش آنها با هدف رفع نیاز کشور در خصوص گسترش نشریه های الکترونیکی از دیگر اهداف گام الکترونیک محسوب می شود که در نتیجه فعالیت های شرکت تا به امروز تولید و عرضه نرم افزار های ذیل محقق شده است:

  • نامه نگـار ـ واژه پرداز فارسی با قلم‎های زیبای نستعلیق و نسخ ایرانی
  • قرآن نگار ـ نرم‌افزار کتابت قرآن کریم با خطوط پیچیده‌ی نسخ و ثلث