خدمات مشاوره ای

    

جهشی درکارایی و اثر بخشی سازمان با راه حل های برترشرکت گام الکترونیک

بهبود بهره‎وری در هر سازمان، در گرو یافتن راه‌‌کارهایی نو در جهت ارتقای کارایی و اثر بخشی در سطح سازمان می‎باشد. در ادبیات مدیریت، اثر بخشی را «انجام کارهای درست» و کارایی را «انجام درست کارها» تعریف نموده‎اند.

خدمات حرفه ای

شرکت گام الکترونیک در راستای ماموریت خویش و به منظور کمک به بهبود اثر بخشی و کارایی سازمانها به پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت در عرضه خدمات حرفه‎ای در…

سوابق شرکت

 در راستای تحقق دولت‌الکترونیک، وزارت‌امورخارجه در اواخر سال۱۳۸۲ سفارش ۸ پروژه برای تولید نرم‌افزارهای موردنیاز…  

 

   خدمات حرفه ای

شرکت گام الکترونیک در راستای ماموریت خویش و به منظور کمک به بهبود اثر بخشی و کارایی سازمانها به پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت در عرضه خدمات حرفه‎ای در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات خدمات متنوع ذیل را به مدیران سازمان‎های پیشرو عرضه می‎دارد:

 

 • مشاوره در همسوسازی سازمان شما با اهداف دولت الکترونیک
 • همکاری در اجرای اتوماسیون اداری و مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی
 • مشاوره در امور یکپارچه‎سازی سیستم‎های سازمانی
 • مشاوره و همکاری در مدیریت محتوای سازمانی
 • مشاوره در انتخاب بهترین راه‎حل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • همفکری در اتخاذ بهترین استراتژی امنیتی سازمان
 • مشاوره و همکاری در استفاده از محصولات اوراکل
 • مشاوره و همکاری در پیاده سازی راه‌حل های مایکروسافت
 • مشاوره و همکاری در تهیه تجهیزات سخت افزاری
 • مشاوره و همکاری در زمینه انتخاب و استقرار ERPمناسب برای سازمان شما
 • مشاوره و همکاری در مدیریت محتوای سازمانی

 

سوابق شرکت

در راستای تحقق دولت‌الکترونیک

در راستای تحقق دولت‌الکترونیک، وزارت‌امورخارجه در اواخر سال۱۳۸۲ سفارش ۸ پروژه برای تولید نرم‌افزارهای موردنیاز خودرا در قالبی یکپارچه و با استفاده از تکنولوژی J2EE در دستور کار قرار داد.
شرکت گام‌الکترونیک در میان پیشنهادات ارائه شده به کارفرما،با کسب بیشترین امتیاز برنده مسابقه و مجری پروژه اعلام شد.زیرسیستم‌های اصلی پروژه خدمات اتوماسیون اداری و فرآیندها شامل : مدیریت مکاتبات ، آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک برای بیش از ۵۰ میلیون سند وزارت‌خانه و گردش کار می باشد.
در این سیستم یکپارچه که تولید آن مطابق با فراروش RUP انجام گرفت ثبت کلیه مکاتبات و گردش آن در سازمان، بصورت الکترونیکی و بی‌نیاز از کاغذ (paperless) انجام‌شده و اصل نامه‌ها و یا هرگونه اسناد (قدیمه،نمایندگی‌ها…)، نقشه‌ها، معاهدات و یا هر نوع مدرک و یا پرونده به روش الکترونیکی مدیریت و آرشیو می‌شود.
همچنین با اجرای این سیستم بستری برای تعامل سیستم‌های مکانیزه سازمانی برای اجرای کلیه فرآیندهای گردش‌کار برمبنای استاندارد جهانی wfmc و با استفاده از زبان تعریف فرآیند XPDL فراهم آمده است.

 پراکندگی: 

۱۲۸ دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران
در خارج از کشور

تعداد کاربر:

۷۰۰۰

در راستای ایجاد سیستم‌های یکپارچه برای طرح‌های جامع

در راستای ایجاد سیستم‌های یکپارچه برای طرح‌های جامع شرکت مخابرات استان تهران در سال ۱۳۸۴پروژه اتوماسیون اداری را به مناقصه گذاشت. از میان ۱۷پیشنهاد فنی شرکت گام‌الکترونیک با کسب بالاترین امتیاز برنده مناقصه و مجری پروژه شناخته شد.
این سیستم علاوه بر برآوردن نیازهای طرح جامع اتوماسیون اداری، توانایی ارتباط با سایر سیستم های مکانیزه شرکت مخابرات استان‌ تهران را دارا بوده و ازطریق موتورگردش‌کار فرآیندهای سازمانی را اجرا می‌نماید.

 پراکندگی: 

 ۱۵۰ سکو

تعداد کاربر:

۷۰۰۰

اهداف یکپارچه‌سازی محیط توسعه سیستم‌ها

با هدف یکپارچه‌سازی محیط توسعه سیستم‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که از سال۱۳۸۱ فعالیت‌های ثبت و گردش مکاتبات خود را با استفاده از محصولات شرکت گام‌الکترونیک مکانیزه نموده بود در سال ۱۳۸۵ درصدد توسعه این سیستم و امکان تعامل آن باسیستم‌های دیگر سازمان برآمد. به‌همین منظور با برگزاری مناقصه و انتخاب مجدد شرکت گام‌الکترونیک، بهره‌برداری از نسل سوم سیستم‌های اتوماسیون اداری در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از اوایل سال ۱۳۸۶آغاز شد.

 پراکندگی: 

 کلیه واحدهای سازمانی

تعداد کاربر:

۳۵۰

ضرورت تحول نظام اداری و لزوم بهره‌گیری از فناوری نوین

ضرورت تحول نظام اداری و لزوم بهره‌گیری از فناوری نوین بانک سپه را برآن داشت تابرای ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم‌های مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی،طرح اتوماسیون اداری را در جهت افزایش بهره‌وری و کارآمدی، مطابق با خصوصیات بانک سپه در تمامی واحدهای سازمانی مستقر در تهران و کلیه استانها اجرا نماید. به همین منظور بانک سپه در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ با ارائه RFP جامع اقدام به برگزاری مناقصه اتوماسیون اداری نموده و شرکت گام‌الکترونیک را ازمیان ۵ شرکت حائز بالاترین امتیاز فنی ارزیابی و برنده مناقصه اعلام کرد.

 پراکندگی: 

 ۴۴ نقطه

تعداد کاربر:

۳۰۰۰

درجهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه

درجهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه بانک تجارت که از یک سیستم اتوماسیون اداری در ابعاد محدود استفاده می‌کرد در یک اقدام تحولی تصمیم به استقرار سیستم مکانیزه ثبت و گردش اطلاعات و مکاتبات گرفت. با انتخاب شرکت گام برای این هدف موفق شد کلیه کاربران را در تمامی استان‌های کشور تحت پوشش این سیستم قرارداده وکلیه مکاتبات بانک را در این سیستم ثبت و پیگیری نماید.

 پراکندگی: 

۵۳ نقطه

تعداد کاربر:

۴۹۵۰

در راستای بهینه سازی فرآیندهای اداری و شفاف سازی فعالیت‌ها

در راستای بهینه سازی فرآیندهای اداری و شفاف سازی فعالیت‌ها بانک ملت درسال ۸۶ در جهت حرکت به سمت خصوصی شدن تصمیم به استفاده از یک سیستم جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در سطح کل بانک گرفت. با توجه به بهره برداری قبلی ۱۰ اداره کل ازنرم‌افزارهای مبتنی بر ویندوز ، توسعه این سیستم در محیط وب طی قراردادی به شرکت گام واگذار شد.

 پراکندگی: 

۳۷ نقطه

تعداد کاربر:

۵۰۰۰