قرآن‌نگار
برترین نرم‎افزار کتابت قرآن کریم

« قرآن‌نگار » سیستمی است که برای کمک به حفظ و پاسداری از رسم الخط و خوشنویسی قرآن ، به صورت انحصاری برای نگارش قرآن طراحی شده است.
این سیستم شامل مجموعه‌ای غنی از نرم‌افزارهای ضروری برای کتابت قرآن کریم است. در این سیستم مؤلفه‌های کتابت از قبیل خط ، رسم‌الخط ، علائم وقف و سکت، تقسیمات قرآنی، صفحه‌آرایی و خوشنویسی از هم تفکیک شده است و برای هریک نرم‌افزار مناسب فراهم آمده است. به گونه‌ای که با ترکیب دلخواه این مؤلفه‌ها بتوان مصحفهای متنوع و زیبایی تهیه کرد.
ویژگی های نرم افزار


 


کمک به حفظ و پاسداری از رسم‌الخط قـرآنی

ماندگـار ساختن آثـار خوشنویسان

کاربرد مهارت‌های خاص کتابت قــرآن


 
 

 


 ویژگی
های نرم افزار

 

 

 

 • کمک به حفظ و پاسداری از رسم‌الخط قـرآنی
  هنگام استفاده از آیات و استشهاد به آنها در متون ورعایت جلوه‌های خاص آیات در برا
  بر
  دیگر نوشته‌ها به گونه‌ای که یادآور صفات خاصه این کتاب آسمانی باشد.

 • ماندگـار ساختن آثـار خوشنویسان
  قــرآن از طریق بازآفرینی این آثار وهمچنین توسعه آن‌ها با تغییر در اندازه‌ها،سطرها، اعراب، نشانه‌ها و … که احتمالا در آینده منجر به استفاده از هنر این خوشنویسان در زمینه‌های مشابه نیز خواهد شد.

 • کاربرد مهارت‌های خاص کتابت قــرآن
  که برای متون دیگر معنا ندارد. صفحه‌بندی با گل‌آیه در پـایـان هر صفحه، درج مناسب علائم تجوید، ترکیب قطعات و…

 • تضمین سالم و دقیق بودن عبارت‌های قرآنی در چاپ و نشر و توزیع رایانه‌ای

 • تکمیل کتابت‌های نیمه تمام از قرآن بوسیله رایانه.
  این‎گونه کتابت را هم در اسناد تاریخی وهم درآثار خطاطان معاصر می‌توان مشاهده کرد که متن کامل آن در دسترس نیست.

 • پردازش نص قرآن
  به مثابه «تصویر/ نوشته» ثابتی که فقط در آنچه قائم به متن است (مانند سطر وصفحه واعراب و…) تغییرشکل می‌دهد و از این لحاظ با هر متن دیگری که موضوع کار واژه‌پردازها ونشرافـزارهاست متفاوت می‌باشد.