Microsoft CRM

 

 


ارتباطات خود با مشتريا ن به كمك قدرتمندترين نرم
افزار مديريت ارتباط با مشتريان Mocrosoft CRM 4.0
تجربه كرده و ارتقاي كيفي اين ارتباط را احساس نماييد.
.

  

 

 


 شناخت محصول CRM شركت گام الكترونيك 

 


CRM چيست؟

اين روزها مهمترين چالش پيش روي هر بنگاه اقتصادي ، توسعه
و بهبود ارتباطات مفيد و مؤثر با مشتريان است.
مديريت ارتباطات مشتريان حول محور حفظ ارتباطات مفيد و
مؤثر با مشتريان سودآور و ايجاد ارزش براي اين دسته از
مشتريان و همينطور براي سازمان بحث مي كند از اين رو مي
توان گفت مديريت ارتباطات مشتريان راهبرد تجاري سازمان
محسوب مي شود كه كليه تصميم گيريهاي راهبردي و ساختاري
سازمان در راستاي آن شكل مي گيرد .

نرم افزار CRM چيست ؟
نرم افزار CRM راهكاري مكانيزه است كه مديران را دراداره
اثربخش ارتباطات مشتريان از طريق تأمين ابزارهاي مناسب
ياري مي نمايد . CRM به دست اندركاران فروش امكان مي دهد
كه بر تمامي مراحل گوناگون فرآيند فروش ، مديريت كرده و
گام به گام و لحظه به لحظه از اولين تماس تا تأمين رضايت
مشتري با وي ارتباط سازنده داشته باشند .
زيرسيستم هاي پيگيري ، برنامه ريزي تماسها ، گزارش دهي ،
يادآوري و هشدار ، ارتباط الكترونيك ، پيام‌رسان ، بانك
اطلاعاتي جامع ، خدمات مشتريان ، حسابداري و ديگر امكانات
متنوع CRM ، به مديران سازمان اين امكان را مي دهد كه كليه
امور مرتبط با فروش ومشتريان را مديريت نمايند . CRM
تصويري كلي و روشن و در عين حال همراه با تمامي جزئيات
مورد نياز از مشتريان و فرآيند فروش به دست مي دهد و اين
امكان را فراهم مي سازد كه با هر مشتري ارتباطي ويژه و
كارساز برقرار كنيم تا هيچ فرصتي را براي فروش بيشتر و
تأمين بهتر رضايت مشتري از دست ندهيم .

فروش مكانيزه
اين امكان را فراهم مي سازد كه :
• افراد و تيم هاي فروش با مشتريان و همكاران خود قرارهاي
كاري شان را برنامه‌ريزي كنند .
• فهرست كارهاي مهم و فوري را تنظيم نمايند
• پيش فاكتور و صورت حساب الكترونيك صادر و ارسال كنند
• از طريق مكانيزم يادآوري و هشدار Online ، امورات خود را
پيگيري نمايند .
• اطلاعات مشتريان را به هرگونه دلخواه از بانك اطلاعاتي
دريافت كنند .
• از جريان سابقه تماس ها و اقدامات انجام شده براي مشتري
گزارش بگيرند .
• از عملكرد خودشان و نمايندگان فروش گزارش تهيه كنند .

و تمامي امكانات مزبور را براي پاسخگويي سريع و مناسب به
مشتريان به كار گيرند .

بازاريابي مكانيزه
عوامل بازاريابي از طريق شبكه هاي تلفن و يا اينترنت مي
توانند به صورت دائم در سطحي گسترده در بازار حضور يابند و
نيازها و خواسته هاي مشتري را از زبان خودش بشنوند و به آن
ها واكنش سريع نشان دهند. مي توانند مشتريان را به نحو
دلخواه گروه بندي كنند و متناسب با روحيات و نيازهاي هر
گروه ، اطلاع رساني ، پرسش گري و حتي گفتگو كنند و براي
مراسم خاص هدايا ارسال نمايند . بازاريابي مكانيزه فاصله
ميان شركت و مشتري را از بين مي برد و رابطه شركت با مشتري
را شفاف و سازنده مي كند.

استراتژي فروش

تدوين استراتژي مناسب براي فروش و حصول اطمينان از تحقق آن
، در شمار مهمترين وظايف مديريت ارشد است. CRM اين امكان
را فراهم مي سازد كه استراتژي فروش در سيستم تدوين گردد و
ميزان تحقق آن به صورت خودكار پيگيري و گزارش شود. مديريت
ارشد به كمك CRM مي تواند بدون درگيري و صرف وقت زياد ، از
جزئيات عمليات و كيفيت پيشبرد استراتژي فروش آگاه شود و
عندالزوم به اقدامات اصلاحي دست بزند.

خدمات مشتريان
آنچه در واقع پيشتازي و سرآمدي يك شركت را در بازار رقابت
رقم مي زند ، كيفيت خدماتي است كه مشتريان ، پيش از فروش ،
در خلال فرآيند فروش و پس از فروش دريافت مي كنند. CRM
ابزاري كارآمد براي ارائه Online خدمات به مشتريان است .
تمامي اطلاعات ، خواسته ها ، مشكلات و اقداماتي كه براي
مشتري انجام مي شود در سيستم ضبط و فرآوري مي شوند و
برنماه ارتباط ها به صورت منظم و موردي قابل تنظيم است .
تجربه هاي موفق و ناموفق تمامي عوامل خدمات مشتريان در كل
شركت براي همه ذي‌نفعان قابل دسترسي است . CRM بستري مناسب
براي ارائه بهترين خدمات به مشتريان و راهي هموار براي دست
يابي به پيروزي در ميدان رقابت است .

حسابداري
ثبت و نگهداري حسابهاي مشتريان و برخورداري از امكانات
دفاتر روزنامه ، كل و معين ، تهيه صورت مغايرت بانكي و
امكان مشاهده ترازنامه و صورت سود و زيان و انواع متنوعي
از گزارشات مالي از ديگر امكانات نرم افزار CRM است .

پشتيباني
شركت گام الكترونيك افتخار دارد با بهره‌گيري از مجموعه
ايي از متخصصين ورزيده و كارآمد ، در سراسر كشور از مجموعه
نرم افزارهاي ارائه شده توسط شركت پشتيباني نمايد ، به
گونه ايي كه كيفيت ارائه اين خدمات به عنوان مزيت نرم
افزارهاي گام الكترونيك از سوي مشتريان مطرح گرديده است .
مجموعه خدمات پشتيباني شركت به شرح زير مي باشد :
• آموزش تخصصي در ارتباط با مديريت اجراي سيستم
• آموزش عمومي به كاربران سيستم
• ارائه راهنماي كاربران و راهنماي مديريت سيستم
• ارائه خدمات پشتيباني و به روزآوري نرم افزارها
• انجام درخواست هاي خاص و مورد نياز مشتري طبق توافق
• نصب نرم افزارها
• ارائه مشاوره و راهنمايي هاي لازم در خصوص راه اندازي و
عملياتي نمودن نرم افزارها

 

 


 فروش:ايجاد تقاضا و پديد آوردن بازاركار

 

تفاوتي نمي‎كند
كه فرآيندهاي فروش سازمان شما تا به چه اندازه پيچيده باشد
، مايكروسافت سي آرام با استفاده از توانمندي‎ها و قابليت‎هاي
خاصي كه دارد واحدهاي فروش و بازاريابي را در شناخت هرچه
بهتر مشتريان بالقوه ، مديريت هرچه دقيق تر استراتژي‎هاي
بازاريابي و ساختارسازي فعاليت‎هاي فروش كمك بسزايي مي‎نمايد.


محدوده فروش خود را افزايش
دهيد
با شناختن دقيق مشتريان احتمالي و
فرصت هايي كه درپي آنها منجر به فروش خواهد شد بر فروش
خود بيافزايد. از گزارش ها و آمارهاي دقيق بهره برده و
امكان فروش‎هاي موازي را جهت محصولات و يا سرويس‎هاي
خود افزايش دهيد.


استراتژي‎هاي فروش خود را گسترش
دهيد
به كمك فرآيندهاي متمركز و هماهنگ بخش
فروش استراتژي‎هاي اين بخش را هرچه بيشتر گسترش دهيد.


كارشناسان بخش‎فروش‎خود را
تجهيزكنيد
اطلاع از تاريخچه فعاليت‎هايي كه
جهت مشتريان مختلف صورت پذيرفته است از مهمترين
نيازهاي كارشناسان فروش جهت ارتباط موفق به حساب مي
آيد.


حفظ ارتباط‎ازطريق پست
الكترونيك
نامه هاي ارسالي و دريافتي
مشتريان را به صورت تاريخچه اي از مكاتبات انجام شده
در اختيار داشته باشيد .

 

 
بازاريابي:دقيق تر تصميم
گيري كنيد و تصوير واضحي از مشتريان خود داشته باشيد

 

در دنياي
امروزه كه تكنولوژي بر مبناي اطلاعات نهاده شده است.
بسياري از شركت‎ها مملو از اطلاعاتي هستند كه سازماندهي
نشده‎اند حركت به سمت و سوي موفقيت نيازمند آن است كه
اطلاعات بر مبناي خاص سازماندهي شوند بطوريكه دسترسي به
آنها را سهولت بخشد به نحوي كه بتوان در مدت زمان كمتري
پاسخگوي نيازهاي مشتريان باشيم. به كمك مايكروسافت سي آرام
۰/۴، واحدهاي فروش و بازاريابي شما به ساختارهاي سازمان
يافته‎اي از اطلاعات مشتريان دسترسي خواهد داشت و به كمك
ابزارهايي كه در اختيار آنها قرارداده شده است مي توانيد
اين اطلاعات را بروز نگه دارند.


خش مجزايي‎راجهت هر مشتري درنظر
بگيريد
و تمامي اطلاعات را كه واحدهاي
متفاوت جمع‎آوري كرده‎اند متناسب با نوع آن در محل
مربوط به آن ذخيره كنيد!


فعاليت‎هاي بازاريابي‎خود را
هدف بگيريد
و به كمك ليست هاي هوشمند و
ابزارهايي كه امكان تقسيم بندي مشتريان را بر اساس
شرايط خاص به شما را مي‎دهند. مشتريان بالفعل و بالقوه
را هرچه سريعتر بيابيد.


استراتژي‎هاي بازاريابي‎هدفمندتري
راپياده سازي كنيد
به كمك ابزار گزارشگيري
كهsql دراختيار شما قرار مي دهد، استراتژي‎هاي موفقيت‎آميزي
را تجربه كنيد.
 

 

 


خدمات:ارزش بيشتري جهت مشتريان خود قائل شويد

هر زماني كه
يكي از كارشناس سازمان شما ارتباط جديدي را با مشتري
برقرار مي‎سازد فرصتي است جهت افزايش اعتماد مشتري نسبت به
شركت نسبت به شما ! مايكروسافت سي آرام اين امكان را به
شما مي‎دهد تا بتوانيد از چنين فرصت‎هايي حداكثر بهره‎وري
را انجام دهيد. لحظه‎اي كه ارتباطي مابين يكي از كارشناسان
سازمان شما و مشتري احتمالي برقرار مي‎شود، اين همان فرصتي
است كه مي‎توانيد با ارائه اطلاعات و خدماتي اعتماد وي را
افزايش داده و رضايت وي را كاملا جلب نماييد.

 ارائه‎
پاسخ‎هاي بي‎درنگ صحيح به مشكلاتي‎كه كاربران‎با آن
مواجه شده اند.
توانمندي هاي نرم افزار سي
آرام در داشتن پايگاه دانش جامعي حاوي انواع مشكلات
كاربران ، سوالات متداول و مقالات مختلف دسترسي شما را
به اين مطالب سهولت مي بخشد.


مشتريان‎ را برحسب مشكلاتي‎كه
با آن مواجه شده‎اند
به بخش مربوطه مرتبط
سازيد امكانات جديدي كه جهت مسريابي مشتريان و مشكلات
آنها به كارشناسان مرتبط قرار داده شده است به شما كمك
مي‎كند تا هرچه بهتر بتوانيد پاسخگوي مشتريان خود
باشيد .


منابع‎ و امكانات
موردنيازكارشناسان
را جهت خدمات مرتبط با
استفاده از امكانات و ابزاري كه توسط مايكروسافت سي
آرام در اختيار شما قرار داده شده است زمانبندي كنيد و
از هرج و مرج‎هاي بي‎مورد پيشگيري كنيد.

 

 

   


مطابق با تكنولوژي روز

   
       
   

  
پياده سازي سديع

   اعمال تغييرات به سادگي
مديريت آسان

 
   

مطابق با روند پيشرفت كسب و كار شما

   
       
   

  
فرايندهاي سازگار با مشتريان

  و بينش كامل از كسب و كار

 
   

   مطابق با روند پيشرفت كسب و كار شما

   
       
   

   
توانمندي ها و قابليت هاي فوق العاده  مديريت ارتباط با مشتري و محيط كاربري آشناي ماكروسافت آفيس