سیستم مدیریت جلسات و مصوبات

شرکت گام‏ الکترونیک ، سیستمی طراحی و پیاده ‏سازی کرده است تا علاوه بر ثبت تمامی قرارهای شخصی و سازمانی هر فرد در سازمان، مدیریت منظم جلسات (از یافتن زمان مناسب، ارسال دعوت‏نامه برای مدعوین و مدیریت منابع و برگزاری جلسات) را فراهم کرده و همچنین امکان ثبت و ابلاغ مصوبات جلسات را نیز فراهم آورد.