سرمایه ­ اصلی ما در گام الکترونیک بدون تردید همکاران متعهد و کارآمدی هستند که همواره در جهت تحقق اهداف شرکت و توانمندسازی حرفه ای خود می­ کوشند. محیط کاری پویا ، بکارگیری ابزار و شیوه ­های به روز و توجه به رشد شخصی و شغلی همکاران ، همه از عواملی هستند که گام الکترونیک را در زمره  شرکت­ های موفق در جذب و ارتفای افراد مستعد، توانمند و با انگیزه قرار داده است. از اینرو ما همیشه آماده همکاری با متقاضیان استخدام متخصص در حوزه­ های مختلف بوده ­ایم.
لطفا با توجه به توانایی­ های خود زمینه­  مورد علاقه­  همکاری با گام الکترونیک را مشخص کنید ؛ پس از مطالعه­  شرح شغل و تکمیل اطلاعات درخواستی ، واحد منابع انسانی با شما جهت هماهنگی­ های گزینش و مصاحبه­ های استخدامی در ارتباط خواهد بود.