مشاوره محصولات اوراکل

همه محصولات

با گسترش روزافزون استفاده سازمانها از پایگاه داده ها در امور روزانه و تصمیم سازیهای سازمانی، نقش نگهداری، مانیتورینگ، امنیت و پشتیبانی داده ها اهمیت روزافزونی یافته است. گسترش سریع کاربردهای مبتنی بر وب از سیستم های پایگاهی این مقوله را اهمیتی مضاعف بخشیده است. پایگاه داده اوراکل به عنوان قدرتمندترین،ایمن ترین و سریع ترین پایگاه داده در دنیا می باشد. پایگاه داده اوارکل با داشتن قابلیت های شاخص موجب گردیده که انتخاب مراکز مهم تجاری، بانک ها و موسسات مالی و سازمانهای بزرگ که در سطوح بسیار بالایی کار می کنند، باشد.
شرکت گام الکترونیک با