کیفیت

شرکت گام الکترونیک برای نیل به اهداف کیفی خود و برقراری نظام تضمین کیفیت، روشهای مبتنی بر استاندارد ISO 9001-1994 را انتخاب نموده و تمهیدات لازم را فراهم آورده است. از جمله:

  • آشنایی با فناوری های نوین در زمینه علوم نرم افزار
  • استفاده از پرسنل مجرب و متخصص و بهره گیری از مشاورین فنی
  • آموزش منابع انسانی متناسب با نیاز
  • ایجاد محیط دوستانه و جلب مشارکت کارکنان در امر کیفیت
  • استفاده از روشهای معتبر جهت طراحی، پیاده سازی و مستندسازی
  • استفاده از نظرات مشتریان در اصلاح و توسعه خدمات و محصولات