کیفیت

شرکت گام الکترونیک از ابتدای تاسیس توجه ویژه‌ای به مشتری‌مداری و توانمند‌سازی ایشان داشته و با بهره‌مندی از دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت و فرایندهای ساختار یافته‌ای به این منظور در سازمان ایجاد و بکار گرفته‌ است. مدیریت شرکت گام الکترونیک به منظور بهبود قابلیت سازمان برای

 • ارائه مستمر خدمات و محصولات منطبق بر تعهدات قراردادی و انتظارات مشتریان،
 • ارتقای رضایت مشتریان و کاربران از خدمات و محصولات ارائه شده،
 • اطمینان از توجه به انتظارات ذی‌نفعان و رعایت مقررات و قوانین قابل کاربرد در ارائه خدمات و محصولات،
 • پیشگیری از بروز خطاهای قابل پیش‌بینی و تحقق فرصت‌های در اختیار سازمان

 

تصمیم گرفته است تا سیستم مدیریت کیفیت را مبتنی بر:

 • الزامات و مقررات سازمانی،
 • الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ضمن توجه به استاندارد راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در خدمات مهندسی نرم افزار ISO 90003:2018،
 • انتظارات مشتریان،
 • الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصولات/خدمات

 

و با توجه به اصول هفت‌گانه سیستم مدیریت کیفیت شامل:

 • راهبری
 • تمرکز بر مشتری
 • مشارکت افراد
 • رویکرد فرایند
 • مدیریت تبادل اطلاعات
 • تصمیم‌گیری بر اساس شواهد
 • بهبود

در شرکت گام الکترونیک مستقر گرداند.