عضویت‌ها و جوایز

جشنواره ملي فناوري اطلاعات

توسط كنفرانس نظام اداري الكترونيك

يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران -مركز همايشهاي رازي

سال در یافت: اردیبهشت 1393

شانزدهمين نمايشگاه الكامپ

توسط نمايشگاه هاي بين المللي تهران

سال در یافت: آبان 1389

همايش چهلمين سالگرد تاسيس اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا

سال در یافت: 1385

اولين نمايشگاه تخصصي امنيت سايبري در ايران

توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران

سال در یافت: 1393

تقدير

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

برگزاري هفته كتاب

تقدير

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، نمايشگاه بين الملي كتاب

هشتمين نمايشگاه بين الملي كتاب

چهره ICT سال 1387

توسط ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات

سال در یافت: 1387

قدرداني

توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

سال در یافت: 90/09/20

قدرداني

توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي

سال در یافت: 88/05/24