پروژه‌ها

۱۳۶۰
۱۳۷۰
۱۳۸۰
۱۳۹۰
۱۴۰۰
  1368
  1371 3 سال

  المعجم فقهی

  به سفارش دفتر آیت الله العظمی گلپایگانی
  کامپیوتری کردن بیش از 1000 عنوان متون کتب فقهی/عربی
  1371
  1373 2 سال

  چشمه خورشید

  به سفارش دفتر نشر آثار امام خمینی (ره)
  کامپیوتری کردن کلیه آثار امام خمینی(ره)
  1375
  1376 1 سال

  رزرواسیون آگهی‎ها ونیازمندیها

  به سفارش شرکت پیام همشهری
  مکانیزاسیون سیستم نیازمندیهای روزنامه
  1375
  1377 2 سال

  نرم‎افزار کتابت قرآن کریم (قرآن نگار)

  به سفارش مرکز نشر قرآن‎کریم
  چاپ قرآن جمهوری اسلامی با قلم عثمان طه
  1376
  1378 2 سال

  اشاره

  به سفارش مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری
  آرشیو کلیه اسناد نهاد ریاست جمهوری به صورت چندرسانه‌ای
  1391
  در حال انجام

  سیستم اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیکی و موتور گردش‌کار

  به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  1391
  در حال انجام

  سامانه خدمات شهروندی پروژه کارت هوشمند ملی

  به سفارش شرکت متیران
  1383
  در حال انجام

  سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها

  به سفارش وزارت امور خارجه
  در ایران و 128 دفتر نمایندگی ایران در خارج از کشور
  1385
  در حال انجام

  اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیکی اسناد

  به سفارش شرکت مخابرات استان تهران
  (باپراکندگی 340 سکو و حدود 10000 کاربر در پهنه استان تهران و حومه)
  1385
  در حال انجام

  سیستم جامع اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیکی اسناد مبتنی بروب

  به سفارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  در کلیه واحدهای سازمانی