رتبه‎ها و گواهینامه‎ها

award-thumb
گواهي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شركتهاي انفورماتيكي
از سوی معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)
سال ارائه گواهینامه: 92/12/13
award-thumb
گواهي تاييد فني نرم‎افزار اتوماسيون اداري الماس گام
از سوی معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)
سال ارائه گواهینامه: 89/10/11
award-thumb
مجوز فعاليت در سازمان نظام صنفي رايانه‎اي
از سوی سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران
سال ارائه گواهینامه: 93/09/11
award-thumb
گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
از سوی امورمالياتي شهر تهران
سال ارائه گواهینامه: 93/10/10
award-thumb
گواهي فعاليت صنعتي
از سوی وزارت صنايع و معادن ايران
سال ارائه گواهینامه: 75/12/14
award-thumb
عضویت انجمن انفورماتیک
از سوی انجمن انفورماتیک ایران
سال ارائه گواهینامه: 93/03/10
award-thumb
گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي
از سوی وزارت امور اقتصادي و دارايي
سال ارائه گواهینامه: 86/12/22
award-thumb
گواهي شناسه ملي شركت
از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
سال ارائه گواهینامه:
award-thumb
گواهی تایید و ثبت نرم افزار
از سوی معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)
سال ارائه گواهینامه: 93/08/06
award-thumb
گواهي نمايندگي انحصاري قفل‎هاي سخت افزاري و محصولات امنيت شبكه شركت SafeNet در ايران
از سوی شركت Rainbow) SafeNet سابق)
سال ارائه گواهینامه: 1377

پاسخ دهید