رتبه‎ها و گواهینامه‎ها

گواهي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شركتهاي انفورماتيكي

توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)

سال در یافت: 92/12/13

گواهي تاييد فني نرم‎افزار اتوماسيون اداري الماس گام

توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)

سال در یافت: 89/10/11

مجوز فعاليت در سازمان نظام صنفي رايانه‎اي

توسط سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران

سال در یافت: 93/09/11

گواهي فعاليت صنعتي

توسط وزارت صنايع و معادن ايران

سال در یافت: 75/12/14

عضویت انجمن انفورماتیک

توسط انجمن انفورماتیک ایران

سال در یافت: 93/03/10

گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

سال در یافت: 86/12/22

گواهي شناسه ملي شركت

توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

گواهی تایید و ثبت نرم افزار

توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور)

سال در یافت: 93/08/06

گواهي نمايندگي انحصاري قفل‎هاي سخت افزاري و محصولات امنيت شبكه شركت SafeNet در ايران

توسط شركت Rainbow) SafeNet سابق)

سال در یافت: 1377

عضويت در انجمن رمز ايران

توسط انجمن رمز ايران

سال در یافت: 87/8/12