رتبه‎ها و گواهینامه‎ها

گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور)

سال در یافت: 92/12/13

گواهی تایید فنی نرم‎افزار اتوماسیون اداری الماس گام

توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور)

سال در یافت: 89/10/11

مجوز فعالیت در سازمان نظام صنفی رایانه‎ای

توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سال در یافت: 93/09/11

گواهی فعالیت صنعتی

توسط وزارت صنایع و معادن ایران

سال در یافت: 75/12/14

عضویت انجمن انفورماتیک

توسط انجمن انفورماتیک ایران

سال در یافت: 93/03/10

گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

سال در یافت: 86/12/22

گواهی شناسه ملی شرکت

توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی تایید و ثبت نرم افزار

توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور)

سال در یافت: 93/08/06

گواهی نمایندگی انحصاری قفل‎های سخت افزاری و محصولات امنیت شبکه شرکت SafeNet در ایران

توسط شرکت Rainbow) SafeNet سابق)

سال در یافت: 1377

عضویت در انجمن رمز ایران

توسط انجمن رمز ایران

سال در یافت: 87/8/12