رتبه‎ها و گواهینامه‎ها

گواهینامه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا

توسط آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا

سال در یافت: 1393/12/05

محصول اتوماسیون اداری نسخه 7.7

گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای

توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

سال در یافت: 1389/12/03

گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول

توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال در یافت: 1396