منابع انسانی

آشنایی با منابع انسانی شرکت گام الکترونیک

دنیای کنونی، دنیای سازمانها است و متولیان این سازمانها انسانها هستند؛ انسانهایی که در کالبد سازمان روح می‌دمند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه‌ تنها مفهومیی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارایی یک سازمان است و تلاش فردی و جمعی افراد حاصل دانش، تفکر، خلاقیت و کارایی نیروهای انسانی می باشد که سازمان را به اهداف تعیین شده نزدیک یا دور می نماید.مدیریت منابع انسانی رویکردی راهبردی و منسجم در فرآیند اداره انسان‌ها در سازمان است و از لحاظ نظری و کاربردی مبین فنون…

ادامه مطلب »

جوانان در رکاب توسعه

توسعه همه جانبه فرآیندی است که متضمّن رشد مداوم در همه عرصه‏‌های زندگی انسان و جوانان اعم از مادّی و معنوی و بهبود بنیان‏های ملّی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد و انسان در این فرآیند، به حیاتی با عزّت نفس و متّکی به خود، همراه با گسترش دایره انتخاب در محدوده پذیرفته شده، دست یابد. انسان حقیقتی چند بُعدی دارد و عامل محوری توسعه است. نیازها، توانایی‌‏ها و خواسته‌‏های بی‏شماری دارد. باید به خاطر داشت که توسعه اقتصادی در ابتدای امر، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چرا که بدون دستیابی به توسعه اقتصادی، اختلالات جدّی‏ای در فرآیند توسعه،…

ادامه مطلب »