درخواست همکاری برای برنامه نویس و توسعه دهنده رابط کاربر

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف برنامه نویس و توسعه دهنده رابط کاربر
پیاده سازی کارکرد های محصول مطابق با کارخواست های تحویلی
تست واحدهای تولید شده نرم افزار (Unit Test)
تهیه ی مستندات مورد درخواست
بررسی و رفع مشکلات احتمالی نرم افزار
مهارت و تخصص مورد نیاز برای برنامه نویس و توسعه دهنده رابط کاربر
HTML
JavaScript
CSS
ترجیحاً آشنا به jQuery یا ExtJS
سابقه کاری مرتبط: 2 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت برنامه نویس و توسعه دهنده رابط کاربر استفاده کنید.