تولید و طراحی سیستم بانکداری متمرکز

سیستم بانکداری متمرکز به منظور تسهیل فرآیند ارائه درخواست‌ها از سطح شعب به واحدهای مافوق (بازرسی، انفورماتیک و فناوری اطلاعات)  به درخواست مشتریان بانکی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این درخواست‌ها شامل موارد ذیل می باشد:

درخواست اصلاح مشخصات مشتریان حقیقی
درخواست اصلاح تعدد حساب مشتریان حقیقی
رفع سوء اثر چک برگشتی
و….
در حال حاضر بیش از ۲۰ فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است و این تعداد رو به افزایش است. در روال سنتی، این درخواست‌ها در قالب فرم‌هایی در سطح شعب تکمیل و برای اعمال در سیستم، از طریق فکس برای واحد مربوطه ارسال می‌شد. با استفاده از این سامانه، فرآیندهای ارائه درخواست، همگی در سطح شعب شروع شده و پس از طی مراحل مختلف در واحدهای فوق، با اعلام نتیجه درخواست به شعبه به پایان می‌رسد.