رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت اسناد شعب«ساماش» در بیمه دانا

طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بیمه دانا و بیمه مرکزی از سامانه هوشمند مدیریت اسناد شعب بیمه دانا «ساماش» رونمایی شد.

سامانه مدیریت اسناد شعب (ساماش) به بیمه‌‎ها این امکان را می‌دهد تا در بخش صدور و خسارت کلیه رشته‌های بیمه‌ای اسناد و فرایندهای وابسته به آنها را مدیریت و کنترل نمایند. با راه اندازی سامانه ساماش ضمن جلوگیری از اشتباهات و محاسبات آماری، عملیات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. استقرار این سامانه در شعب، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های مرتبط با بایگانی، مصرف کاغذ و بازرسی اسناد، موجب سهولت در سرعت در مراجعه به اسناد، افزایش امنیت دسترسی به اسناد و فرآیندهای وابسته، کنترل و نظارت هوشمند بر اسناد صدور و خسارت شعب و کاهش بروز خطا در فرایندهای مرتبط به آنها خواهد شد. سامانه هوشمند ساماش، بستر الکترونیکی عملیات پذیرش و محاسبات خسارت را فراهم می‌کند و نقش مهمی در کاهش مخاطرات احتمالی و افزایش سهولت عملیات دارد.