سامانه خدمات شهروندی پروژه کارت هوشمند ملی

هدف از طراحی سامانه خدمات شهروندی، جمع­ آوری اطلاعات متقاضیان کارت هوشمند ملی و همچنین مدیریت و راهبری فرآیندهای لازم برای صحت­ سنجی اطلاعات هویتی متقاضی، درخواست صدور کارت، تحویل کارت صادر شده، درخواست خدمات پس از تحویل و رهگیری تمام مراحل درخواست سامانه­ای در پروژه کارت هوشمند ملی بوده است.ثبت احوال در جامعه ۸۵ میلیونی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است لذا رضایتمندی مراجعین جزء بالاترین اهداف سازمان ثبت و احوال کشور که متولی این امر در کشور هست قرار دارد. به دلیل اینکه کارت هوشمند ملی دارای قابلیت هایی همچون شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک،‌ به صورتی که هم کارت و هم صاحب کارت و هم سیستم بهره‌بردار بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند، امکان امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، امکان تغییر اطلاعات پس از صدور،امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف، امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور، امکان دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف و به صورت کاملا امن و امکان استفاده کارآمدتر از خدمات دولت الکترونیک را دارد، سازمان ثبت احوال کشور در جهت رضایتمندی مراجعه کنندگان با رویکرد تسریع در عملیات صدور کارت هوشمند ملی در پروژه تولید سامانه خدمات شهروندی کارت هوشمند ملی با شرکت گام الکترونیک قدم برداشت.. این پروژه در دو مرحله پایلوت (در سطح استان قم) و کشوری عملیاتی شده است.همچنین سامانه خدمات شهروندی از سه زیرسامانه اصلی تشکیل شده است:

  • زیرسامانه پورتال: جهت ثبت نام متقاضیان و پیگیری درخواست ثبت نام از طریق اینترنت
  • زیرسامانه مدیریت خدمات: جهت انجام امور مربوط به مدیریت سیستم و گزارش گیری
  • زیرسامانه دفاتر پیشخوان: جهت نصب در دفاتر پیشخوان و دسترسی به خدمات سیستم در دفاتر موجود در سراسر کشور