درخواست همکاری برای تحلیلگر

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف تحلیلگر
شرکت در جلسات با مشتریان برای تدقیق و یا تحلیل نیازمندی ها
تحلیل سیستم به منظور تحلیل نیازمندی ها و تدقیق قابلیت ها
همکاری درمدیریت نیازمندی ها و قابلیت های سیستم
تدوین مستندات مربوط به تحلیل سیستم
تدوین کار آزمون های سیستم
مهارت و تخصص مورد نیاز برای تحلیلگر
تسلط به RUP
ابزارهای طراحی
قدرت تحلیل و شناخت سیستم های موجود،
توانمند در مصاحبه و مستندسازی حرفه ای در آنالیز و ارائه راهکار
سابقه کاری مرتبط: 3 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت تحلیلگر استفاده کنید.