درخواست همکاری برای کارشناس هماهنگی و روابط عمومی

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید .
شرح مختصری از وظایف کارشناس هماهنگی و روابط عمومی
تهیه اخبار
فرهنگ‏سازی
انجام امور مربوط به دبیرخانه پروژه ها
برگزاری سمینارها
انجام هماهنگی میان اعضای پروژه
مهارت و تخصص مورد نیاز برای کارشناس هماهنگی و روابط عمومی
تایپ
روابط عمومی
برنامه ریزی
امور دبیرخانه
امور قراردادها
مکاتبات اداری
پیگیری
نظم
مسئولیت پذیری
سابقه کاری مرتبط: 3 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت کارشناس هماهنگی و روابط عمومی استفاده کنید.