درخواست همکاری برای کارشناس آموزش

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید .
شرح مختصری از وظایف کارشناس آموزش
انجام نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی برای مشتریان و واحدهای شرکت
همکاری در تولید محتوای آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی مشتریان و پرسنل شرکت
همکاری با و نظارت بر شرکت ها و افراد پیمانکار شرکت در خصوص پروژه های آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی
دریافت بازخورد و ارائه ی پیشنهادت سازنده در راستای بهبود مستمر فعالیت های آموزشی
تحقیق، گردآوری و قراردادن مطلب در وبسایت های شرکت
مهارت و تخصص مورد نیاز برای کارشناس آموزش
برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی
تسلط به نرم افزارهای Captivate
Moodle
فتوشاپ
سابقه کاری مرتبط: 1 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت کارشناس آموزش استفاده کنید.