درخواست همکاری برای گزارش ساز

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف گزارش ساز
طراحی و پیاده سازی گزارشات مورد نیاز سامانه های مختلف
مهارت و تخصص مورد نیاز برای گزارش ساز
تسلط به
Jasper Report
Java
Oracle PL/SQL
سابقه کاری مرتبط: 1 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت گزارش ساز استفاده کنید.