روزانه از بریدن صدها درخت جلوگیری می کنیم

در نگاهی موشکافانه، این کاغذهای بی‌جان حرف‌هایی زیادی در دل دارند که با زبان بی‌زبانی می‌خواهند مطرح کنند چراکه زمانی جان داشتند، زمانی سر به فلک کشیده بودند و با قدی برافراشته و پوششی سبز یک‌تنه در برابر آلودگی‌ها و سموم از زمین و آدم‌های زمینی دفاع می‌کردند، آن‌ها استوار و سرفراز ایستاده بودند تا نقش ریه‌های زمین را به‌خوبی ایفا کنند و شکرگزاری خود را چنین به‌جای آورند اما گویی تدبیر آدمی بر این است که همواره به دست خود تیشه تباهی به ریشه داشته‌هایش بزند و این‌گونه است که کامیون‌ها هرروز مراسم تشییع درختان سربریده شده را به سمت کارخانه‌های کاغذسازی برگزار می‌کنند.عصر اطلاعات و جهش خیره‌کننده بشر در ارتباطات باوجود برخی آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر به محیط‌زیست انسان، نوید بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته در مسیر بهبود حیات وزندگی انسان‌ها را می‌دهد و در این میان نقش برجسته استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های نرم‌افزاری موسوم به اتوماسیون در ادارات و ارگان‌ها و شرکت‌های مختلف در کاستن از اتلاف منابع و به‌خصوص کاهش مصرف کاغذ این امیدواری را ایجاد کرده است که دیگر کمتر درخت سبزی به بهانه تولید کاغذ سربریده شود.مجموعه محصولات نرم افزاری شرکت گام الکترونیک موسوم به اتوماسیون اداری الماس گام با زیرسیستم های متنوع و کارامد آرزوی رسیدن به سرزمین بدون کاغذ و پردرخت را دست یافتنی نموده است. برخی از این زیر سیستم ها به شرح ذیل می باشند: