درخواست همکاری برای منشی و مسئول دبیرخانه

برای همکاری در این بخش لازم است فرم مخصوص را از طریق لینک زیر دریافت کرده و به آدرس درج شده از قسمت پایین ارسال نمایید
شرح مختصری از وظایف منشی و مسئول دبیرخانه
پاسخگویی به تلفن
تنظیم جلسات و انجام هماهنگی های مربوط به آن
تایپ و صدور نامه ها و بایگانی فیزیکی آن ها
هماهنگی برای ارسال مراسلات و تهیه گزارشات آن
مهارت و تخصص مورد نیاز برای منشی و مسئول دبیرخانه
تایپ
روابط عمومی
نظم
مسئولیت پذیری
نرم افزارهای آفیس
آشنا به مکاتبات اداری
سابقه کاری مرتبط: 3 سال
ابتدا فرم را از طریق آیکن زیر دریافت کرده سپس به ایمیل : resume@gamelectronics.com ارسال کنید.:
حتما در قسمت موضوع نامه از عبارت منشی و مسئول دبیرخانه استفاده کنید.